• Redaksjon

HOGGORMVåren kommer snikende å solen skinner! Med det fine været våkner også hoggormen til liv, så her kommer litt info om hoggormen.


Hoggormbitt er mange hundeeieres store skrekk, for noen i så stor grad at det påvirker turgleden.

Hvert år blir et stort antall hunder og katter i Norge bitt av hoggorm, noe som kan føre til alt fra lokal hevelse til alvorlig sykdom. De aller fleste blir friske igjen, men for noen blir det varige skader eller også død.

Avgjørende for utfallet er hvor mye gift som injiseres, noe som er tilnærmet umulig å bedømme i en akutt situasjon. Hunder blir som oftest bitt av huggorm i snuten, rundt hodet eller i et bein. Symptomer kan være hevelse, tretthet, smerte, ømhet, halthet, oppkast/diaré eller sjokk.

Hevelse oppstår som oftest innen to timer, og ofte blir hunden mer trett enn vanlig. Bittområdet er ømt. Allmenntilstanden kan forverres i løpet av det neste døgnet, og derfor må hunden din tas til en veterinær for å undersøkes. Dårlig blodsirkulasjon og sjokk kan oppstå etter hoggormbitt.


Behandling av hoggormbitt

Hvis du vet, eller har mistanke om, at hunden din har blitt bitt av hoggorm, er det viktig både å bevare roen og handle raskt. Oppsøk veterinær umiddelbart, uavhengig om hunden viser symptomer eller ikke.. Det er viktig at din hund ikke beveger seg etter bittet. Bevegelse gjør at giften spres raskere i kroppen. Om mulig løft dyret ditt. Ikke legg på trykkforbinding og ikke forsøk å ”suge ut giften” fra bittet. Her er tiden avgjørende.


Fakta om hoggormbitt

Hoggormbitt er vanlig fra vår til sen høst. Å bli bitt av hoggorm er mer alvorlig for hunder og katter enn mennesker da dyrene har mindre kroppsmasse å fordele giften på. Katter pleier som regel å klare seg bedre enn hundene.

Slangens gift er en blanding av enzymer og har to funksjoner; å paralysere og drepe byttet og å hjelpe med fordøyelsen av byttet. Byttet dør som regel av indre blødninger, nedsatt hjertefunksjon eller pustestans.

Lignende, men mer lokale effekter oppstår etter hoggormbitt hos hund og katt. Blod- og lymfekar skades, dermed oppstår blødninger og hevelse. Mange ganger blir dyrene trettere, blodsirkulasjonen dårligere og de utvikler sjokksymptomer. Hjerterytmeforstyrrelser og blødningsforstyrrelser kan oppstå. Dersom dyret er alvorlig sykt på grunn av hoggormbittet, kan skader på indre organer oppstå.

10 views0 comments

Recent Posts

See All